Διαφήμιση

Οπτική Επικοινωνία

 

Το πριν είναι εμπειρία και ιστορία!

 

Για την ιστορία λοιπόν…

 

Φρεσκαριζόμαστε και κάνουμε restart. 

 

Είμαστε μια μικρή δημιουργική ομάδα, με ανησυχίες.

Aγαπάμε αυτό που κάνουμε, μας αρέσει να καινοτομούμε 

και να κλέβουμε την παράσταση.

 

30+++ χρόνια μέσα από τα μηνύματα μας,

δημιουργούμε μόδες, εκπαιδεύουμε συνειδήσεις, φυτεύουμε αξίες.

Με καλλιτεχνική και εμπορική προσέγγιση, με χιούμορ και με αλήθειες.

Με ευαισθησία στον άνθρωπο, την παιδεία, το ήθος, και το περιβάλλον.

 

 

“Be where the world is going.” — Beth Comstock

AFTERNOW WORK
GRSAILING
AFTERNOW MAN